सिरप स्वरूपातील गुटी ही द्यायला अतिशय सोपी असते.बाळाच्या रोजच्या सुदृढ वाढीसाठी त्याचा चांगला उपयोग होतो.जी गुटी उगाळून दिली जाते त्यामध्ये जवळ जवळ 20-30 औषधे, त्यांच्या मूळ किंवा काष्ठ स्वरूपात दिले जातात.त्यामधील आपल्याला हवी असलेली औषधे उगाळून ही गुटी बनवली जाते. ह्या गुटीचा फायदा हा की बाळाच्या छोट्या आजारांवर घरगुती स्वरूपात हे उपचार केले जाऊ शकतात.परंतु उगाळून दिल्या जाणाऱ्या गुटी बाबत स्वच्छतेची अतिशय काळजी घ्यायला लागते.बाळाला सांभाळणे हे जणू तेलाने भरलेल्या भांड्याला घेऊन जाण्याइतके कठीण असते.त्यामुळे कुठूनही जराही जंतूंचा शिरकाव जर बाळाच्या शरीरात झाला तर मोठी समस्या उभी राहू शकते.