बाळगुटी घरी बनवलेली

घरात चंबू घासण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या दगडाचा (किंवा मराठ्यातील शहन) वापरुन एखादी व्यक्ती घरी बालगुटी तयार करू शकते. पाण्याने किंवा वंगण म्हणून स्नेहक म्हणून दगडांवर औषधी वनस्पती फिरवून किंवा फेs्या घासून घ्या. आपण पाहू शकता की आपण दगडावर वळणांची संख्या वाढविण्यामुळे, औषधी वनस्पती दगडावरील पेस्टी अवशेष मागे ठेवतात. वेगवेगळ्या डोस प्रमाणात सर्व औषधी वनस्पतींचे हे पेस्टीट मिश्रण म्हणजे बाळाची बालगुटी.
अगदी लहान मुलासाठी बदाम (बदाम) आणि खारीक (सुकलेल्या खजूर) सोबत फक्त आवश्यक औषधींची पेस्ट द्या. डोस कमी आहे, प्रत्येक औषधी वनस्पतीसाठी फक्त एक वळण. जसजसे मूल वाढते, तसतसे मूल वाढते त्या प्रत्येक महिन्यासाठी एक वळण (फिरविणे) वाढते. मुलाच्या आवश्यकतेनुसार, प्रत्येक औषधीचा डोस दगडावरील त्याचे बदल कमी करुन समायोजित केला जातो.