सर्वसाधारण तक्रारी व गुटीतील औषधे
खालील औषधे ही वरील गुटीतच जास्तीची उगळावीत
गॅसेस ने पोट फुगणे: सुंठ, मुस्ता
मुरडा येऊन बाळ रडणे व नंतर वात सरणे: सुंठ, मुरुडशेंग
कोरडा खोकला: वेखंड देऊ नये, जेष्ठमध उगाळावे
ओला खोकला: सुंठ, काकडशिंगी, जेष्ठमध
सर्दी: सुंठ, काकडशिंगी
वजनवाढ: अश्वगंधा आणि खारकेचा वळसा वाढवावा. बदाम जास्त देऊ नये, मलबद्धतेचा धोका असतो.