नवी बाळगुटी

पालक लहान मुलांना डॉक्टरांकडे आणतात ते त्यांच्या तब्येतीच्या किंवा वागणुकीच्या लहान मोठया तक्रारींसाठी. कधी कधी अगदी क्षुल्लक लहानशा गोष्टींच्या मागे लागून अनेक अनावश्यक तपासण्या, उपाय, खर्च केले जातात. तर कधी कधी महत्वाच्या गोष्टींकडेंसुध्दा अगदी सहजच दुर्लक्ष झाल्यामुळे उपचार उशीरपर्यंत लांबणीवर पडतात. अनेक गोष्टी पालकांना नीट समजावून देण्याची फार जरूरी आहे. त्यांचा या गोष्टीकडं पहाण्याचा दृष्टिकोनही वेळीच बदलण्याची जरूरी आहे. त्या समजल्यामुळं त्यांच्या मनातल्या शंका, काळज्या, गैरसमज दूर होतील त्याबरोबरच घरातले मतभेदही मिटून बाळाच्या संगोपनाला एक मोकळी मोठी कक्षा मिळेल. सर्वांनाच त्यामुळं निखळ आनंद मिळू शकेल.
डॉ. ज्योस्ना पडळकर, एम. डी. (बालरोग)