संतुलन बाळगुटी चे घटक

रोजची बाळगुटी सर्वानीच द्यायला हरकत नाही, परंतु औषधोपचार करताना आपल्या आयुर्वेदिक वैद्याच्या मार्गदर्शनाखाली केलेले केव्हाही उत्तम.

अश्वगंधा (असकंद), बेहदा (बिभीतक), हिरडा (हरिताकी), यष्टीमाधू (ज्येष्ठमाधा), कैफळ, कुटाजा, मुस्ता (नगरमोथा), पर्पट (पर्तपटक / पित्तपाडा), विदंग (वावडेडा), वेखंड (वाच), अतीशि, हलद (हरिद्रा), जयफळ, काकडशिंगी, मुरुडशेंगा, पिंपळी, शांती (सुंठ), मैफल, सागरगोटा.