baalguti contents

baalguti contents

Ashwagandha (Askand), Behada (Bibhitak), Hirda (Haritaki), Yashtimadhu (Jyeshthamadha), Kaiphal, Kutaja, Musta (Nagarmotha), Parpat (Parpatak / Pittapapada), Vidang (Vavdinga), Vekhand (Vacha), Ativisha , Dikemali, Halad (Haridra), Jaiphal, Kakadshingi, Murudshenga, Pimpali, Shunthi (Sunth), Maiphal, Sagargota.