बाळगुटी माहिती

बाळगुटी म्हणजे बाळाच्या प्रकृतीला उपयुक्त अशा औषधांचा संग्रह.बाजारात 2 प्रकारची बाळगुटी मिळते, एक असते ती सिरप स्वरूपात, व एक असते ती मूळ वनस्पतींच्या भागांच्या संग्रह स्वरूपात.सिरप स्वरूपातील गुटी ही द्यायला अतिशय सोपी असते.बाळाच्या रोजच्या सुदृढ वाढीसाठी त्याचा चांगला उपयोग होतो.जी गुटी उगाळून दिली जाते त्यामध्ये जवळ जवळ 20-30 औषधे, त्यांच्या मूळ किंवा काष्ठ स्वरूपात दिले जातात.त्यामधील आपल्याला हवी असलेली औषधे उगाळून ही गुटी बनवली जाते. ह्या गुटीचा फायदा हा की बाळाच्या छोट्या आजारांवर घरगुती स्वरूपात हे उपचार केले जाऊ शकतात