बाळगुटी कशी तयार करावी
गुटी ही साधारणपणे बाळ सकाळी उठल्या उठल्या दयावी. सर्वप्रथम ५-१० मिनिटे उकळलेल्या पाण्याने सहाण स्वच्छ धूवून घ्यावी. आईचे स्तनाचे दूध साधारण १०-१२ थेंब त्यावर टाकावेत. नंतर उगळून दयावयाची द्रव्ये धूवून मग ती त्यात उगळावी. त्याच उकळत्या पाण्याने स्वच्छ धुतलेल्या चमच्यामध्ये ते दूध घेऊन बाळाला गुटी पाजावी.